pátek 25. ledna 2019

Žádný člověk není ostrov sám pro sebe

Tuto úvodní část z citátu anglikánského kazatele a básníka jménem John Donne, známe nejspíš všichni, ale lehko na ní, v dnešní individualistické společnosti, zapomínáme. Vždyť štěstí je zlaté tele, kterému se klaníme a jehož se toužíme dotknout mnohdy za jakoukoliv cenu. 

Zasloužíte si být Šťastní. Dělejte jen to, co Vás baví. Přejte si a vesmír vám dá co si přejete. Osvoboďte sami sebe; a další podobná hesla dnes létají nejen virtuálním prostorem sociálních sítí. V nabídce jsou kurzy na vyčištění karmy, různé osvobozující a sebe-rozvojové programy. Mnozí se pustili do hledání svatého grálu, v podobě jakého si sebepoznání, v domnění, že snad objeví nějakou svou jasně definovanou podstatu, kterou pak nejspíš zvednou nad hlavu a vykřiknou Heuréka!!!, jako slavný Archymédes ze Syrakůs. 

Rozhlédněte se však kolem sebe. Místo Archymédů, nacházíme Ikarosy, kteří s polámanými křídly po svém letu za štěstím, smutně koukají na Nebe. Sisyfosy, snažící se bez ohledu na podmínky vynutit si na vesmíru tu lásku, tu auto, tu zdraví. Anebo snílky, šťastné z tzv. zázraků stvoření, když najdou to, co si přáli, tam kde to mělo být, asi jako když dítě plesá radostí nad tím, že v pískovišti je písek. 

Dnešní společnost je silně individualistická. Zacházíme v tomto často do krajností a pocit individuálního pohodlí a štěstí často upřednostňujeme nad odpovědností vůči druhým. Žádný člověk, ale není ostrov sám pro sebe. Pokud se rozhodneme navazovat vztahy, měli bychom dbát hlavně svých povinností, nikoliv výsad, které nám mezilidské vztahy dávají. Stáváme se totiž navždy odpovědni za to, co jsme k sobě připoutali, jak nám hezky řekl ústy malé lišky autor Malého prince. Není vůbec snadné přijmout odpovědnost za svoje činy, za svoje rozhodnutí, ale je to nezbytně nutné. Jen skrze odpovědnost, sounáležitost s druhými, lidskost a soucit rosteme. Pouze touto cestou z nás mohou být dobří rodiče, přátelé a partneři. 

Přestaňme tedy hledat a usilovat o naše individuální štěstí, kterého dosahujeme prostřednictvím všelijakých Já technik a mnohdy na úkor ostatních. Sledujme to, že nejsme ostrovem sami pro sebe, a že pocit radosti a možná i štěstí můžeme prožít spolu s dalšími.

Žádné komentáře:

Okomentovat